เพราะเห็ดมิลค์กี้ ด้วยมูลไส้เดือน

เห็ด อาหารหลักของคนไทย

 

เห็ด เป็นอาหารหลักที่คนไทยนิยมรับประทานมาก เช่น เห็ดฟาง, เห็ดนางฟ้า, เห็ดหูหนู, เห็ดออรินจิ ฯลฯ ซึ่งเห็ดอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย เกษตรกรหลายคนประกอบอาชีพเพาะเห็ดขาย จนสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

เริ่มเพาะเห็ดมิลค์กี้ (Milky mushroom) ด้วยมูลไส้เดือน

มีเห็ดอีกหนึ่งชนิด ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายในไทย นั่นคือ “เห็ดมิลค์กี้ (Milky mushroom)” เป็นเห็ดอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนำไปประกอบอาหารได้แล้วยังสามารถนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย เราเคยชิมแล้วอร่อยดี จึงเริ่มทดลองปลูก โดยให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นหลัก

 

ตอนนี้เป็นขัั้นตอนในการเพราะเห็ดมิลค์กี้ (19/11/2560) ยังไงถ้าเห็ดโตแล้ว เราจะเอารูปมาฝากค่ะ…

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website