ไฮโดรโปรนิกส์ VS ออร์แกนิก

หลายคนยังสงสัยอยู่ว่าพืช ผัก ผลไม้ ที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์และออร์แกนิก มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร บางทีถามผู้ขาย ก็ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ยิ่งสับสนไปกันใหญ่

วันนี้เรามาไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับ วิธีการปลูกผักแบบ ไฮโดรโปนิกส์และออร์แกนิกกันครับ

 

ฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

ดร.วิลเลียม เอฟ เกอร์ริค (Dr. William F. Gericke) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เป็นคนแรกที่สาธิตให้เห็นว่า การปลูกพืชในน้ำโดยใช้สารละลาย จนทำให้ผักโตขึ้นมาได้ และสามารถผลิตออกมาเป็นจำนวนมาเพื่อการค้าได้สำเร็จ จึงตั้งชื่อวิธีการปลูกนี้โดยนำภาษากรีก 2 คำ คือ “Hydro” ซึ่งหมายถึงน้ำ และ “Ponos” หมายถึงงาน มารวมกันกลายเป็นคำว่า “Hydropronic” นั่นเอง

 

ออร์แกนิก (Organic)

หมายถึงพืชผักอินทรีย์ ปลูกโดยวิธีธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ เช่นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยมูลไส้เดือน หรือน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆ วิธีนี้จะไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMOs ไม่ใช้สารเคมี, ยาปราบศัตรูพืช และฮอร์โมนเร่งผลผลิตต่างๆ

ส่วนการกำจัดศัตรูพืช ก็จะใช้วิธีจากธรรมชาติที่ปลอดภัย เช่น น้ำส้มควันไม้ สะเดา หางไหล เป็นต้น จึงปลอดภัยต่อผู้ปลูก ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

 

ไฮโดรโปนิกส์ปลูกอย่างไร และไม่ปลอดภัยอย่างไรบ้าง

การปลูกพืชแบบออไฮโดรโปนิกส์ต้องใช้ “น้ำ” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ  เพราะรากพืชต้องการทั้งน้ำ และแร่ธาตุอาหารที่ละลายน้ำ และอากาศ เพื่อดูดซึมผ่านรากขึ้นไปเลี้ยงลำต้นและใบ ปัจจัยเหล่านี้สามารถเติมลงในน้ำได้ทั้งหมด

การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ ผู้ปลูกจะเป็นผู้กำหนดปริมาณน้ำและธาตุอาหารที่พืชจะได้รับ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแร่ธาตุอาหารที่ใช้จะมีลักษณะเป็นผง นำไปละลายน้ำเพื่อให้ได้แร่ธาตุชนิดเดียวกับที่พืชต้องการจากดิน ข้อดีของวิธีนี้ คือ รากพืชสามารถดูดซึมแร่ธาตุอาหารไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอจุลินทรีย์ในดินย่อยสลาย ส่วนใหญ่คนที่ปลูกผักไฮโดร จะลงทุนไปกับการทำระบบน้ำค่อนข้างสูง แต่ทำทีเดียว ก็จะปลูกผักสลัดได้ตลอด ถ้ามีตลาดรองรับที่ดี ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะได้ผลผลิตที่แน่นอนกว่าการปลูกลงดิน

 

ผลที่ได้มากับสารละลายในน้ำ

ผักไฮโดรโปนิกส์ปลูกโดยใช้รากสัมผัสกับสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งถือเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งตลอดเวลา โดยเฉพาะสารไนเตรต เพราะสารไนเตรเป็นอันตรายต่อร่างกาย หากรับประทานในปริมาณมาก จะมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคนที่ดูแลสุขภาพอย่างดี กินผัก ผลไม้ เป็นประจำ ยังเป็นโรคมะเร็งได้

การปลูกผักไฮโดร จึงต้องมีการควบคุมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสม  หากเข้มข้นเกินไปก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และก่อนวันเก็บเกี่ยว ควรจะงดให้ธาตุอาหาร 2-3 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว

 

ออร์แกนิกดีที่สุด

เพราะปลอดจากสารเคมีและฮอร์โมน การปลูกแบบออร์แกนิก จะเน้นการปรับปรุงดินด้วยผลผลิตจากธรรมชาติ และไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลไส้เดือน ฯลฯ ไม่เผาตอซัง และใช้วิธีผสมผสานหลายอย่าง เพื่อให้พืชแต่ละชนิดได้เกื้อกูลกัน

วิธีนี้จะทำให้ ผืนดินอุดมสมบูรณ์กว่า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศก็ดีขึ้น ช่วยให้ผู้ปลูกและผู้กินมีสุขภาพที่ดี ไม่เสี่ยงต่อการมีสารพิษสะสมในร่างกาย เหมือนการปลูกพืชที่ใช้สารเคมี นับว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ช่วยสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ สามารถนำไปสู่ระบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และปลอดภัยอย่างแท้จริง

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website