อาหารของไส้เดือน

 

การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ อาหารของไส้เดือนนั่นเอง

 

อาหารหลักของมูลไส้เดือน ก็คือขี้วัวหมัก หรือเบดดิ้ง (Bedding) ขี้วัวที่มีคุณภาพ จะต้องเป็นวัวที่กินอาหารตามธรรมชาติ พวกหญ้า ฟาง ต้นข้าวโพด อ่อน อาหารบางอย่างก็เป็นข้อห้าม เช่น ถ้าวัวกินสัปประรด จะไม่สามารถนำมาเป็นอาหารไส้เดือนได้ เพราะสัปประรดจะมีกรด ถ้านำไปเลี้ยงไส้เดือน จะทำให้ไส้เดือนตายได้

 
ทางฟาร์มเรา จะใช้ขี้วัวที่กินอาหารตามธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อให้ไส้เดือนได้รับอาหารที่มีประโยชน์ที่สุด นอกจากขี้วัวหมักแล้ว เรายังให้ไส้เดือนกินพวก เศษผัก ผลไม้ เช่น มะละกอ แตงโม เศษผักสลัด และเศษผักที่ได้จากผลผลิตในฟาร์มของเราเอง

 

ทำให้มูลไส้เดือนที่ได้ มีคุณภาพที่ดี เหมาะกับการนำไปใส่ผัก ผลไม้ ที่ปลูก จะทำให้ผลผลิตเหล่านั้นมีรสชาติที่ดี ตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลย

 

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website