เกี่ยวกับฟาร์มไออุ่น

 

ฟาร์มไออุ่น เริ่มต้นจากการที่เราชอบอยู่ในที่ๆเป็นธรรมชาติ นอกเมืองที่ไม่แออัด และผมก็ได้ซื้อที่ดินไว้ 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา ที่อ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม (กำลังจะเช่าที่ดินรอบๆเพิ่ม) ที่นี่เราชอบบรรยากาศรอบบๆมาก เพราะมีแต่ทุ่งนา ไร่ สวน ต่างๆ ลมเย็นสบายๆ มีความเป็นชนบท น่าอยู่มาก แต่อยู่ห่างจากตัวเมืองนครปฐมไม่ถึง 30 กิโลเมตร อยู่ใกล้วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวังเพียง 10 กิโลเท่านั้น

 


 

อยากปลูกผักกินเอง แบบปลอดสารพิษ

เราเริ่มต้นที่นี่ ด้วยการปลูกผัก ผลไม้ต่างๆเอง โดยไม่ใช้สารเคมีในการปลูกเลย และพืชผัก ผลไม้ส่วนใหญ่ เราก็จะเลือกแต่เมล็ดพันธ์แท้ ที่ไม่ใช่พืชตัดต่อพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ (GMOs)และทำปุ๋ยใช้เอง หลักๆเราจะใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เพราะเราศึกษาการเลี้ยงมูลไส้เดือน พบว่ามีประโยชน์มาก พืช ผัก ผลไม้ ที่ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนจะโตค่อนข้างเร็ว ให้ผลผลิตที่ดี ลงทุนครั้งเดียวมีปุ๋ยใช้ไปตลอด เพราะไส้เดือนขยายพันธ์ได้รวดเร็ว และเป็นโรงผลิตปุ๋ยออร์แกนิคชั้นดี ที่ผลิตปุ๋ยให้เราใช้ในสวนไปตลอด ส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายได้อีกด้วย

 


 

เป้าหมายในอนาคต

ในอนาคต หากเรามีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้น เราจะทำเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่หลากหลายมากขึ้น และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้คนที่สนใจทางด้านนี้ เข้ามาศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในที่ของตนเองได้ เราอยากให้ทุกคนพึ่งพาตัวเองให้ได้ตามหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข