10 มาตรฐานออร์แกนิกสากล

ปัจจุบันกระแสการบริโภคของผู้คน.. เริ่มให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น การทานอาหารจากวัตถุดิบที่ปลูกแบบปลอดสารเคมี หรือพืชผักออร์แกนิก จึงได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ผลิตภัณฑ์หลายอย่างมี ฉลาก ตรารับรองมากมาย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

 

 

แล้วหลักในการให้ตราออร์แกนิก มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นไปตามหลักสากล ไปดูกันครับ

1. เกษตรอินทรีย์ เป็นการจัดการฟาร์มเชิงนิเวศระยะยาว จึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในการทำเกษตรไปพร้อมๆกัน เมื่อสภาพแวดล้อมดี ดินดี ผลผลิตที่ดี ก็ตามมา

2. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรจะมี เพราะการทำเกษตรอินทรีย์ ดินดี คือดินที่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาศัยอยู่รวมกัน เช่นไส้เดือน ทำให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน

3. ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีสังเคราะห์ ที่เป็นอันตรายต่อคน และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน

4. ลดมลพิษและความเสื่อมโทรม ในขั้นตอนการผลิตหรือการแปรรูปสินค้า

5. ในระบบเกษตรอินทรีย์ จะไม่มีการใช้เทคโนโลยี ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่เป็นธรรมชาติ ตลอดจนเป็นอันตรายต่อระบบอย่างแน่นอน เช่น พืชดัดแปลงพันธุกรรม นิวเครียร์เทคโนโลยี และนาโนเทคโนโลยี

6. การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ต้องได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่ ไม่เลี้ยงดูแบบกักขัง ทรมานสัตว์ การเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติจะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี

7. ส่งเสริม และดูแลรักษาสุขภาพสัตว์อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การเลี้ยงแบบปล่อย ให้อาหารและใช้สมุนไพรตามธรรมชาติ

8. รักษาความเป็นเกษตรอินทรีย์ทุกขั้นตอนการผลิต อาทิ มีวิธีป้องันการปนเปื้อนของมลพิษในสิ่งแวดล้อม รวมถึงสารเคมีจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้ทำเกษตรอินทรีย์  รวมถึงการป้องกันการปะปนผลผลิตที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์

9. มีความจริงใจต่อผู้บริโภค เช่นมีการแสดงฉลากที่ชัดเจน ไม่หลอกลวงผู้บริโภค เปิดเผยวัตถุดิบที่แท้จริง ว่ามีส่วนที่เป็นออร์แกนิคกี่เปอร์เซ็น

10. มีการจ้างงานที่ยุติธรรม ทั้งคนในประเทศหรือแรงงานต่างด้าว ให้ความเคารพทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

 

แต่ก็ใช่ว่าการที่ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ไม่มีใบรับรอง จะเป็นของไม่ดีนะครับ เพราะการทำเรื่องขอตรารับรองสินค้าพวกนี้ ค่อนข้างใช้ทุนสูงพอสมควร 

ดังนั้น.. การที่เราทำเกษตรอินทรีย์ ถึงแม้ว่าจะได้ตรารับรองคุณภาพหรือไม่ ก็สามารถนำสิ่งที่เป็นมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ ไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของเราด้วย

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website