ทำอาหารร่วมกัน กินข้าวพร้อมหน้า

การทำอาหาร เป็นกิจกรรมที่สมาชิกภายในบ้านสามารถทำร่วมกันได้ ทำให้สร้างความแน่นแฟ้นระหว่างคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการรับประทานอาหารที่ได้ปรุงเองกับมือ การได้วัตถุดิบจากสวนเราเอง พืชผักสวนครัวที่เราปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ทำให้อาหารที่ได้มีความปลอดภัย สด ใหม่ การรับประทานอาหารพร้อมหน้า ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองด้วย

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website